top of page

 

 

Welkom,

Steeds meer mensen ervaren onrust en lichamelijke klachten. Dit kan komen door gebeurtenissen die zich eerder in het leven hebben afgespeeld, maar ook door invloeden uit het dagelijks leven.

Bij praktijk de Paardenbloem bespreken we wat jij als “valkuilen” ervaart. welke patronen jij lastig vindt te doorbreken. Daarnaast behandel ik de energie die door je lichaam stroomt of dat goed kan doorstromen. Dit samen met het doorbreken van  je patronen zorgt voor verandering. Samen zorgen we weer voor balans in eigen lichaam en geest!

Ik ben ervan overtuigd dat deze vorm van therapie iedereen, met wat voor een achtergrond dan ook, handvatten kan bieden om positief en vol energie in het leven te staan.

Dit is precies waar Praktijk de Paardenbloem voor staat;

Meer balans voor lichaam en geest!

Het woord ‘Psycho’ duidt in dit geval op de psychische gesteldheid van de mens. Deze is even belangrijk als, en heeft ook veel invloed op de lichamelijke gesteldheid. ‘Energetisch’ duidt op het werken met het persoonlijke energie. Sociaal is hoe je met jezelf en anderen mag omgaan. 

 

In deze vorm van therapie zal gestreefd worden naar het verbeteren van een bestaande situatie(s) waarin iemand disbalans ervaart.

 

Als (overig)psychosociaal- energetisch therapeut werk ik ook met intuïtieve ontwikkelingen. Denk hierbij onder andere aan begeleiding met behulp van visualisatieoefeningen; adembegeleiding; het leren luisteren naar het lichaam; ik zal de energie centrums onderzoeken en ze zuiveren en in balans brengen. Invloeden die negatieve gevolgen hebben op het welzijn van iemand komen ter sprake en zullen worden behandeld. Hoe is de disbalans ontstaan en hierin patronen doorbreken.


Hierbij zal niet alleen het contact met het eigen lichaam hervonden worden, maar er zal ook verduidelijkte inzicht ontstaan, zodat het makkelijker is om naar je eigen lichaam te luisteren. Ik maak veel gebruik van creativiteit en humor.

Bij kinderen gebruik soms een tafel opstelling met poppetjes om dingen beter te kunnen visualiseren. Ook wordt er gebruik gemaakt van tekeningen. Ik pas mij aan om voor iedereen duidelijkheid te kunnen realiseren!

Dit wordt over het algemeen gezien als 'goede, stevige handvatten' voor ieder zijn persoonlijke proces. 

bottom of page